Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/944
Title: Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток та працездатність дітей з вадами слуху та затримкою психічного розвитку
Authors: Шавель, Христина
Музика, Федір
Лесько, Орест
Трач, Володимир
Keywords: фізичний розвиток
фізична працездатність
неповносправні діти
рухливі ігри
гра
Issue Date: 2014
Citation: Вплив рухливих ігор на фізичний розвиток та працездатність дітей з вадами слуху та затримкою психічного розвитку / Шавель Х. Є., Музика Ф. В., Лесько О. М, Трач В. М. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 388 – 392.
Abstract: Вивчено фізичний розвиток та фізичну працездатність глухих дітей та дітей із затримкою психічного розвитку молодшого шкільного віку. Розроблено авторські методики для корекції існуючих відхилень розвитку рухливими іграми.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/944
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Shavel Kh., Muzyka F., Lesko O., Trach V..pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.