Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/942
Title: Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentek ostrogą piętową
Authors: Jaźwa, Paweł
Jaźwa, Agnieszka
Trojan, Grzegorz
Panek, Aleksander
Keywords: фізична реабілітація
кінезітерапія
фізіотерапія
шпора п'яти
ostroga piętowa
fizykoterapia
kinezyterapia
usprawnianie
Issue Date: 2013
Citation: Ocena skuteczności wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentek ostrogą piętową / Paweł Jaźwa, Agnieszka Jaźwa, Gregorz Trojan, Aleksander Panek // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 260 - 266.
Abstract: Одним із багатьох захворювань, підошовної зони є шпора п'яти, тобто наріст кістки в ділянці горба п'яти, який може призвести до запалення підошовної фасції. Це хвороба, яка викликає біль, часто дуже неприємний, і обмежує пересування. Вона також забезпечує значну терапевтичну проблему, тому досі триває пошук оптимального лікування. Лікування п'яткової шпори звичайно обмежується застосуванням фізичної терапії та спеціальних вставок, що викликають полегшення для больових точок. Рекомендується також нормалізація маси тіла й використання кінетичної терапії для укріплення довгих м'язів стопи. Після використання варіантів із профілактичного лікування в крайньому разі застосовується хірургічне лікування, яке полягає у видаленні п'яткової шпори. Метою роботи є аналіз ефективності фізіотерапії для пацієнтів із п'яткової шпорою.У дослідженні брали участь 40 пацієнтів із діагнозом п'яткова шпора, які пройшли традиційне лікування. Опитування було проведено для оцінювання болю до проведення процедур і після закінчення терапії.Після серії процедур було виявлено зниження інтенсивності болю в результаті проведеного лікування.
Description: Jedną z wielu chorób występującą w obrębie stopy jest ostroga piętowa, czyli narośl kostna w okolicy guza piętowego, która może doprowadzić do zapalenia rozcięgna podeszwowego. Jest to schorzenie powodujące dolegliwości bólowe - niejednokrotnie bardzo dokuczliwe, oraz ograniczające możliwości lokomocyjne. Stanowi ono również istotny problem terapeutyczny, dlatego wciąż trwają poszukiwania optymalnych metod leczenia. Leczenie ostrogi piętowej najczęściej ogranicza się do stosowania fizykoterapii oraz specjalnych wkładek powodujących odciążenie bolesnych punktów. Wskazana jest również normalizacja masy ciała oraz stosowanie kinezyterapii w celu wzmocnienia mięśni długich stopy. Po wyczerpaniu możliwości leczenia zachowawczego wyjątkowo stosowane jest leczenie operacyjne polegające na wycięciu ostrogi piętowej. Celem mojej pracy jest analiza skuteczności stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentek z ostrogą piętową. Badaniem objęto 40 pacjentek z rozpoznaniem ostrogi piętowej, leczonych zachowawczo. Przeprowadzono ankietę mającą na celu ocenę dolegliwości bólowych przed zabiegami oraz po zakończeniu terapii. Po serii zabiegów stwierdzono zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych w następstwie zastosowanego leczenia.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/942
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Yaz_44.pdf756 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.