Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/928
Title: Вітрильний спорт : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: бібліографічний покажчик
автореферати дисертацій
вітрильний спорт
Issue Date: 2015
Citation: Вітрильний спорт : анот. трьома мовами бібліогр. покажч. автореф. дис. галузі фіз. культури та спорту [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2015. – 6 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 2).
Series/Report no.: Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму;
Abstract: У бібліографічному покажчику подано відомості про автореферати дисертацій з вітрильного спорту, що зберігаються у фондах бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Стиль та мова збережені в авторських варіантах. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582–97 „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”. Покажчик призначений для викладачів, аспірантів, маґістрантів, студентів ВНЗ фізкультурного профілю, факультетів фізичного виховання педагогічних ВНЗ та всіх, хто здійснює наукові дослідження в галузі фізичної культури і спорту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/928
Appears in Collections:Науково-бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File SizeFormat 
vitryl'nyy sport_pokazhchyk.pdf370.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.