Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/921
Title: Реабілітаційне обстеження осіб з переломами проксимального кінця плечової кістки після стабільно-функціонального остеосинтезу
Authors: Яцуляк, Галина
Вовканич, Андрій
Keywords: реабілітаційне обстеження
перелом
плечова кістка
остеосинтез
Issue Date: 2013
Citation: Яцуляк Г. Реабілітаційне обстеження осіб з переломами проксимального кінця плечової кістки після стабільно-функціонального остеосинтезу / Галина Яцуляк, Андрій Вовканич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 267 - 270.
Abstract: У статті представлено огляд методів реабілітаційного обстеження осіб з переломами проксимального кінця плечової кістки. Подано обґрунтування індивідуальної картки реабілітаційного обстеження, яка дозволить об’єктивно оцінити фізичний і психоемоційний стан пацієнта, що сприятиме розробці ефективної індивідуальної реабілітаційної програми.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/921
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Yac_45.pdf280.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.