Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/912
Title: Реабилитация заболеваний коленных суставов у спортсменов силовых видов спорта средствами мануальной терапии
Authors: Сухоручко, Александр
Коваленко, Татьяна
Keywords: фізична реабілітація
коліно
травма
мануальна терапія
мануальная терапия
колено
Issue Date: 2013
Citation: Сухоручко А. Реабилитация заболеваний коленных суставов у спортсменов силовых видов спорта средствами мануальной терапии / Александр Сухоручко, Татьяна Коваленко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 225 - 230.
Abstract: Статичні та динамічні перевантаження призводять до мікротравматизаціі та подальшого формування дегенеративно-дистрофічних змін м'язово-зв'язкового апарату. За показниками гоніометрії, позитивні зміни в основній групі становили при згинанні − 18% та розгинанні − 14% і істотно (р <0,05) перевищили показники контрольної групи (3% і 4% відповідно). Це доводить перевагу комплексної методики, яка дозволяє добитися більш швидкого купірування больового синдрому і кращого відновлення амплітуди руху в колінному суглобі.
Description: Двигательные статико-динамические перегрузки приводят к микротравматизации и дальнейшему формированию дегенеративно-дистрофических изменений связочно-мышечного аппарата. За показателями углометрии, положительные изменения которых в основной группе составили при сгибании − 18 % и разгибании – 14% и существенно (р<0,05) превысили показатели контрольной группы (3% и 4% соответственно) доказано преимущество комплексной методики, которая позволяет добиться более быстрого купирования болевого синдрома и лучшего восстановления амплитуды движения в коленном суставе.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/912
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Suh_38.pdf298.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.