Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/906
Title: Wpływ czynników ryzyka na powstawanie udarów mózgu u kobiet
Authors: Szeliga, Ewa
Wolan-Nieroda, Andżelina
Kużdżał, Adrian
Walicka-Cupryś, Katarzyna
Czenczek, Ewelina
Probachta, Mirosław
Bejer, Agnieszka
Przygoda, Łukasz
Keywords: інсульт
фактори ризику
артеріальна гіпертензія
цукровий діабет
атеросклероз
udar mózgu
cukrzyca
miażdżyca
Issue Date: 2013
Citation: Wpływ czynników ryzyka na powstawanie udarów mózgu u kobiet / Ewa Szeliga, Andżelina Wolan-Nieroda, Adrian Kużdżał, Katarzyna Walicka-Cupryś, Ewelina Czenczek, Mirosław Probachta, Agnieszka Bejer, Łukasz Przygoda // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 242 - 248.
Abstract: Мета роботи. Метою даного дослідження було проаналізувати фактори ризику розвитку інсульту при спробі визначити його значення в етіопатогенезі. Матеріал і метод. У дослідженні взяли участь 50 жінок з інсультом в анамнезі. Розроблено анкету, яка складалася з питань про фактори ризику, що впливають на виникнення інсульту. Результати. Найбільш поширеною причиною інсульту в досліджуваній групі був високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину і цукру в крові. Висновки. Зниження впливу факторів ризику розвитку інсульту в досліджуваній групі жінок можна досягнути шляхом здорового способу життя і відповідної медикаментозної терапії.
Description: Cel pracy. Celem pracy była analiza czynników ryzyka udarów mózgu, z próbą określenia ich znaczenia w etiopatogenezie. Materiał i metoda. W badaniu wzięło udział 50 kobiet po przebytym udarze mózgu. Opracowano ankietą, która składała się z pytań dotyczących czynników ryzyka mających wpływ na wystąpienie udaru mózgu. Wyniki. Najczęstszą przyczyną wystąpienia udaru mózgu w badanej grupie były nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu i cukru we krwi. Wnioski. Zmniejszenie wpływu czynników ryzyka udaru mózgu w badanej grupie kobiet można uzyskać przez prowadzenie zdrowego trybu życia i właściwą farmakoterapię.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/906
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
She_41.pdf381.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.