Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/889
Title: Częstość upadków u osób starszych i ich czynniki ryzyka
Authors: Bojczuk, Tetiana
Drabik, Justyna
Przysada, Grzegorz
Lewandowski, Aleksandr
Keywords: фізична реабілітація
переломи
падіння
чинники ризику
профілактика
Issue Date: 2013
Citation: Częstość upadków u osób starszych i ich czynniki ryzyka / Tetiana Bojczuk, Justyna Drabik, Grzegorz Przysada, Aleksandr Lewandowski // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 32 - 39.
Abstract: Метою праці було проведення аналізу частоти і чинників ризику падіння осіб старечого віку, а також з’ясування їх думки стосовно доцільності участі в реабілітаційних заходах. У дослідженні взяли участь 103 особи віком 65-97 років. Застосовували авторську анкету і тест «Встань і йди». Результати дослідження опрацьовано методами статистики. Чинниками ризику падіння в обстеженій групі виявилися жіноча стать, наявні запаморочення, по- рушення рівноваги, проблеми при ходьбі, застосування ортопедичних пристроїв. Падіння розцінено як істотну проблему для обстежених осіб. Наслідком падіння були переломи. Понад половина обстежених висловила бажання брати участь у реабілітаційних заходах, які зменшують ризик падіння.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/889
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Boj_5.pdf323.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.