Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/880
Title: Сучасний стан проблеми реабілітації дітей із затримкою розумового розвитку в умовах спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів
Authors: Лапковський, Едуард
Янів, Олеся
Keywords: фізична реабілітація
затримка розумового розвитку
спеціальні загальноосвітні школи-інтернати
Issue Date: 2013
Citation: Лапковський Е. Сучасний стан проблеми реабілітації дітей із затримкою розумового розвитку в умовах спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів / Едуард Лапковський, Олеся Янів // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 156 - 159.
Abstract: У статті подано деякі аспекти проблеми реабілітації дітей із затримкою розумового розвитку на сучасному етапі та обґрунтовано доцільність розробки для таких дітей програми фізичної реабілітації із урахуванням ступеня вираженості наявної супутньої соматичної патології в умовах спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів. Акцентовано увагу на необхідності удосконалення чи корекції рухового режиму таких дітей. Показано, що наявні супутні соматичні захворювання вимагають ретельної уваги при плануванні реабілітаційних програм у таких дітей.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/880
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Lap_26.pdf275.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.