Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/877
Title: Особливості опорно-рухового апарату в дітей 9 - 12 років із хворобою Шеєрмана-Мау
Authors: Гузій, Оксана
Жарська, Наталія
Keywords: фізична реабілітація
діти
хвороба Шеєрмана-Мау
опорно-руховий апарат
Issue Date: 2013
Citation: Гузій О. Особливості опорно-рухового апарату в дітей 9 - 12 років із хворобою Шеєрмана-Мау / Оксана Гузій, Наталія Жарська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 101 - 105.
Abstract: У дітей з хворобою Шеєрмана-Мау було визначено особливості фізичного розвитку і стан опорно-рухового апарату. Результати аналізу отриманих даних відокремили питання щодо необхідності спрямування процесу фізичної реабілітації на вікові нормативні показники і стан опорно-рухового апарату із включенням лікувальної фізкультури, масажу, різних видів фізіотерапії при вмілому дозуванні навантажень і на відповідному поєднанні їх з паузами для відпочинку.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/877
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Guz_16.pdf361.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.