Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/875
Title: Рівень фізичної активності студенток спеціальної медичної групи
Authors: Голод, Наталія
Keywords: фізична активність
спеціальна медична група
студентки
Міжнародний опитувальник фізичної активності
Issue Date: 2013
Citation: Голод Н. Рівень фізичної активності студенток спеціальної медичної групи / Наталія Голод // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 90 - 95.
Abstract: Метою дослідження було оцінювання рівня фізичної активності студенток спеціальної медичної групи. Застосовували Міжнародний опитувальник фізичної активності IPAQ у скороченому варіанті. Проведено опитування 24 студенток спеціальної медичної групи і такої ж кількості їх здорових ровесниць, які ввійшли до складу контрольної групи. Установлено, що для студенток спеціальної медичної групи притаманний ймовірно нижчий рівень фізичної активності порівняно з їхніми здоровими ровесницями, що слугує підставою для розробки програми модифікації стилю життя з акцентом на поліпшення функціональної і фізичної підготовленості шляхом удосконалення рухової дієздатності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/875
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Gol_14.pdf312.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.