Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/872
Title: Характеристика методик роботи із батьками дітей з вадами психо-фізичного розвитку, які застосовуються у програмах фізичної реабілітації
Authors: Дядічкіна, Клавдія
Івасик, Наталія
Keywords: фізична реабілітація
діти з особливими потребами
неповносправні
батьки неповносправних дітей
Issue Date: 2013
Citation: Дядічкіна К. Характеристика методик роботи із батьками дітей з вадами психо-фізичного розвитку, які застосовуються у програмах фізичної реабілітації / Клавдія Дядічкіна, Наталія Івасик // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 111 - 115.
Abstract: У статті розглянуто та проаналізовано основні методики роботи з батьками неповносправних дітей, а саме: раннє втручання, супровід, програма «Батьки для батьків», навчальна програма. Виявлено їх вплив на розвиток дитини та сім'ю в цілому. Розглянуто перспективи розвитку дитини залежно від спрямування роботи фахівців та батьків, їх співпраці та взаємодопомозі.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/872
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Dya_18.pdf292.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.