Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/870
Title: Характеристика функціонального стану слабозорих дітей шкільного віку в умовах спеціалізованого навчального закладу
Authors: Бутов, Руслан
Keywords: фізична реабілітація
фізичний розвиток
проба Штанге
проба Генча
ріст
маса
вади зору
Issue Date: 2013
Citation: Бутов Р. Характеристика функціонального стану слабозорих дітей шкільного віку в умовах спеціалізованого навчального закладу / Руслан Бутов // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 3. - С. 40 - 45.
Abstract: Фізична реабілітація слабозорих спрямовує комплексну дію на три головні чинники: соматичний, психічний і соціальний, що формують єдність людської особи, людину індивідуума, людину як члена суспільства з властивими йому соціальними зв'язками. У статті розкриваються особливості функціонального стану слабозорих дітей 13–15 років в умовах спеціалізованого навчального закладу. Ці показники враховуватиметься при розробці програми фізичної реабілітації даного контингенту хворих.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/870
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
But_6.pdf298.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.