Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/829
Title: Контроль та самоконтроль на заняттях фізичного виховання як чинники підвищення якості навчання
Authors: Ярославська, Лариса
Keywords: фізичне виховання
студенти
контроль
самоконтроль
Issue Date: 2013
Citation: Ярославська Л. Контроль та самоконтроль на заняттях фізичного виховання як чинники підвищення якості навчання / Лариса Ярославська // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 268 - 274.
Abstract: У статті висвітлено питання форм, видів, методів контролю та самоконтролю студентів як невід’ємної частини педагогічного, виховного, тренувального процесу, так і необхідної умови формування вмінь, навичок під час занять фізичним вихованням і спортом, що прямопропорційно сприяє підвищенню рівня навчально-пізнавальної діяльності студентської молоді, а відповідно – якості навчання. Досліджено взаємозв’язок мотивації до занять фізичним вихованням, ставленням до самостійних занять фізичними вправами й оволодінням навичками самоконтролю.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/829
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Yar_49.pdf306.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.