Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/828
Title: Взаємозв'язок мотивації студентів до діяльності з рівнем їх фізичної підготовленості
Authors: Яців, Я.
П'ятничук, Галина
Keywords: студенти
мотивація
фізична підготовленість
Issue Date: 2013
Citation: Яців Я. Взаємозв'язок мотивації студентів до діяльності з рівнем їх фізичної підготовленості / Я. Яців, Г. П'ятничук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 275 - 278.
Abstract: У статті проаналізовано особливості мотивації студентів до навчальної та тренувальної діяльності. Показано, що студенти факультетів фізичного виховання є особливою категорією молодих людей, які поряд із навчальною роботою здійснюють активну тренувальну діяльність. Навантаження, що при цьому виникають, мають подвійний негативний вплив не тільки на фізіологічний стан молодих людей, але мають і певний негативний психологічний вплив. Причому як успіхи, так і невдачі мають взаємообумовлювальну дію в плані інтелектуальної та фізичної діяльності таких студентів. Доведено, що тип мотивації студентів факультету фізичного виховання до навчальної та тренувальної діяльності залежить від рівня їх фізичної підготовленості. Цей висновок ґрунтується на отриманій величині коефіцієнта кореляції, що підтверджує наявність прямого сильного кореляційного зв’язку між цими показниками. Так, позитивний тип мотивації або мотивація на успіх, наявна тільки у студентів, що мають добрий рівень фізичної працездатності та, навпаки, мотивація на невдачу спостерігалася у більшості студентів, що мали рівень фізичної працездатності нижчий за середній.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/828
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Yac_50.pdf302.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.