Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/818
Title: Динаміка соматичного здоров'я студенток І курсу медичного коледжу упродовж навчального року
Authors: Семенова, Наталія
Магльований, Анатолій
Keywords: фізичне виховання
соматичне здоров’я
студентки
диференційований обсяг рухової активності
Issue Date: 2013
Citation: Семенова Н. Динаміка соматичного здоров'я студенток І курсу медичного коледжу упродовж навчального року / Наталія Семенова, Анатолій Магльований // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 197 - 201.
Abstract: У статті викладено результати дослідження показників соматичного здоров’я студенток І курсу медичного коледжу, визначених за допомогою експрес-оцінювання рівня соматичного здоров’я за Г. Л. Апанасенка. Наведено результати дослідження стану соматичного здоров’я протягом навчального року. Виконано порівняльний аналіз показників соматичного здоров’я студенток контрольної групи, які займалися за звичайною програмою з фізичної культури й експериментальної групи під впливом диференційованого обсягу рухової активності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/818
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sem_35.pdf334.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.