Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/handle/34606048/813
Title: Спортивна епонімія
Authors: Романчук, Ольга
Коваль, Ростислав
Якимів, Катерина
Keywords: спорт
епонім
термін
Issue Date: 2013
Citation: Романчук О. Спортивна епонімія / Ольга Романчук, Ростислав Коваль, Катерина Якимів // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 191 - 196.
Abstract: У статті проаналізовано найбільш відомі та поширені епоніми у галузі спорту. Подано визначення поняття «епонім». Розглянуто історію їхнього виникнення та способи утворення. Зазначено, що одне з нагальних завдань українських фахівців у галузі фізичного виховання та спорту при тісній співпраці з лексикографами та мовознавцями полягає у створенні сучасних перекладних та тлумачних спортивних словників. Окреслено перспективи подальших досліджень, зокрема, аналіз епонімів в окремих видах спорту.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/813
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Rom_34.pdf307.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.