Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/805
Title: Професионально-прикладная физическая подготовка студентов информационно-логической группы специальностей
Authors: Остапенко, Юрий
Keywords: професійно-прикладна фізична підготовка
студенти
Issue Date: 2013
Citation: Остапенко Ю. Професионально-прикладная физическая подготовка студентов информационно-логической группы специальностей / Юрий Остапенко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 118 - 125.
Abstract: Метою цієї роботи є цілеспрямоване дослідження силових здібностей зв’язково-м’язового апарату кисті осіб інформаційно-логічної групи спеціальностей. Рівень функціональних можливостей кистьового апарату є однією із сторін підвищення ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) студентів економічного профілю. У статті подано результати дослідження кистьової і пальчикової динамометрії 90 співробітників банківської системи і студентів Академії. У результаті проведеного педагогічного експерименту виявлено низький показник силового індексу так як у спеціалістів, так і у студентів контрольної і експериментальної групи відповідно (60 %; 72,2%; 73,5 %).
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/805
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ost_22.pdf534.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.