Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/802
Title: Вплив занять із пріоритетним використанням елементів фітнес-технологій на фізичний розвиток дітей 5 і 6 років в умовах дошкільного навчального закладу
Authors: Москаленко, Оксана
Keywords: фізичний розвиток
діти старшого дошкільного віку
здоров’я
фітнес-технології
Issue Date: 2013
Citation: Москаленко О. Вплив занять із пріоритетним використанням елементів фітнес-технологій на фізичний розвиток дітей 5 і 6 років в умовах дошкільного навчального закладу / Оксана Москаленко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 104 - 108.
Abstract: У статті наведено дані, щодо впливу на стан фізичного розвитку дітей 5-6 років, які виховуються в дошкільних навчальних закладах. Аналіз цих показників свідчить про низький рівень соматичного здоров'я дітей. Це підтверджує необхідність впровадження інноваційних засобів фізичної культури оздоровчої спрямованості в систему фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 5 і 6 років, а саме занять з пріоритетним використанням елементів фітнес технологій.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/802
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mos_19.pdf287.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.