Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/800
Title: Дослідження ціннісних орієнтацій школярів 8-х класів у процесі фізичного виховання
Authors: Лисак, Ірина
Keywords: фізичне виховання
ціннісні орієнтації
підлітки
особистість
цінності
Issue Date: 2013
Citation: Лисак І. Дослідження ціннісних орієнтацій школярів 8-х класів у процесі фізичного виховання / Ірина Лисак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 92 - 97.
Abstract: Зміни, які відбуваються в суспільстві кардинально впливають на ціннісні орієнтації людей, особливо це помітно в підлітковому віці. Саме ціннісні орієнтації визначають особливості і характер відносин особистості з навколишнім середовищем і тим самим певною мірою детермінують її поведінку. У дослідженні визначено ціннісні орієнтації школярів 8 класів у загальноосвітніх закладах, де навчаються за різними програмами з фізичної культури.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/800
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Lys_17.pdf339.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.