Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/782
Title: Характеристика рівня фізичної підготовленості студентів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за державними тестами
Authors: Цись, Дмитро
Keywords: фізична підготовленість
фізичні якості
фізичне виховання
студенти
Issue Date: 2013
Citation: Цись Д. Характеристика рівня фізичної підготовленості студентів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за державними тестами / Дмитро Цись // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 249 - 252.
Abstract: У статті проаналізовано проблематику, досліджено рівень фізичної підготовленості студентів Глухівського НПУ ім. О. Довженка. Визначено рівень фізичної підготовленості студентів залежно від розвитку фізичних якостей: швидкості, витривалості, сили, спритності, гнучкості. Результати дослідження дозволяють констатувати, що більшість студентів мають середній та нижчий за середній рівень фізичної підготовленості. Отримані дані створюють позитивні передумови в розробці ефективних оздоровчих систем.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/782
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Cys_45.pdf315.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.