Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/781
Title: Значення структурно-логічних схем із дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання" під час самостійної підготовки студентів
Authors: Чиженок, Тамара
Коваленко, Юлія
Keywords: теорія і методика фізичного виховання
студенти
структурно-логічні схеми
Issue Date: 2013
Citation: Чиженок Т. Значення структурно-логічних схем із дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання" під час самостійної підготовки студентів / Тамара Чиженок, Юлія Коваленко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 253 - 257.
Abstract: У статті розглядаються питання щодо застосування структурно-логічних схем у процесі самостійної підготовки студентів у процесі вивчення дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання». Проведено оцінювання рівня теоретичних знань студентів-бакалаврів із дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» після застосування в самостійній роботі структурно-логічних схем. Визначено, що засвоєння навчального матеріалу з «ТМФВ» з використанням запропонованих схем було ефективнішим.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/781
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Chy_46.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.