Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/779
Title: Ризик-чинники імовірного переведення школярів до спеціальної медичної групи
Authors: Боднар, Іванна
Keywords: фізичне виховання
спеціальна медична група
школярі
Issue Date: 2013
Citation: Боднар І. Ризик-чинники імовірного переведення школярів до спеціальної медичної групи / Іванна Боднар // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 22 - 27.
Abstract: Основні ризик-чинники імовірного переведення дітей шкільного віку до спеціальної медичної групи можна об’єднати в три групи: соціально-гендерні, медико-біологічні та психолого-педагогічні. Тип навчального закладу, в якому навчається дитина, місцевість, в якій вона мешкає, а також стать – це чинники, від яких залежить рівень здоров’я дітей. З'ясовано, що діти спеціальних медичних груп відрізняються низькими й нижчими від середніх показниками та індексами фізичного розвитку, недостатнім розвитком низки соціально важливих психічних якостей, фізичних якостей, нижчим обсягом рухової активності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/779
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bod_4.pdf312.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.