Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/777
Title: Психічний стан та результативність фізичної діяльності військовослужбовців
Authors: Афонін, В'ячеслав
Кізло, Людмила
Федак, Сергій
Keywords: психологічна підготовка
психіка
фізична активність
методика САН
контрольні вправи
військовослужбовці
Issue Date: 2013
Citation: Афонін В. Психічний стан та результативність фізичної діяльності військовослужбовців / В'ячеслав Афонін, Людмила Кізло, Сергій Федак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 10 - 14.
Abstract: Психологічна підготовка займає провідне місце в системі навчання і вдосконалення курсантів і військовослужбовців Збройних сил України. У статті розглянуто питання значущості психічних станів у системі фізичного вдосконалення військовослужбовців. На основі теоретичних і власних досліджень за методикою САН (самопочуття, активність, настрій) зроблено висновки щодо позитивної залежності результативності фізичної діяльності курсантів Академії сухопутних військ і військовослужбовців строкової служби від стану самопочуття та настрою.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/777
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Afo_2.pdf338.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.