Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/776
Title: Історичні аспекти формування й розвитку системи фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту в польському корпусі кадетів №1 імені Йозефа Пілсудського в період 1921 - 1939 рр.
Authors: Афонін, В'ячеслав
Єна, Максим
Лойко, Орест
Романчук, Сергій
Keywords: фізичне виховання
навчальний заклад
кадет
Польща
Issue Date: 2013
Citation: Історичні аспекти формування й розвитку системи фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту в польському корпусі кадетів №1 імені Йозефа Пілсудського в період 1921 - 1939 рр. / В'ячеслав Афонін, Максим Єна, Орест Лойко, Сергій Романчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 2. - С. 6 - 9.
Abstract: У статті зазначено, що підготовка кадрів для армії та їх фізичний гарт займають важливе місце впродовж багатьох століть у будівництві держави. Аналізується вплив наслідків першої світової війни на розвиток фізичного виховання. Розкривається історія розвитку системи фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки в Польському корпусі кадетів № 1 імені Йозефа Пілсудського в період 1921– 1939 рр. Відтворено програму навчання у Польському корпусі кадетів. Визначено місце системи фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту в навчальному процесі.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/776
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Afo_1.pdf288.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.