Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/766
Title: Техніко-тактична підготовка фехтувальників на шпагах: стан та перспективи досліджень
Authors: Семеряк, Зоряна
Смирновський, Сергій
Keywords: фехтування на шпагах
техніко-тактична підготовка
Issue Date: 2013
Citation: Семеряк З. Техніко-тактична підготовка фехтувальників на шпагах: стан та перспективи досліджень / Зоряна Семеряк, Сергій Смирновський // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 1. - С. 239 - 244.
Abstract: Установлено існування протиріччя між рівнем досягнень провідних спортсменів України та відсутністю конкуренції на внутрішній арені у фехтуванні на шпагах. Засвідчено потребу якісних змін у техніко-тактичній підготовці кваліфікованих спортсменів, які варто вбачати в обґрунтуванні програм удосконалення техніко-тактичної підготовленості фехтувальників на шпагах, доповненні комплексної системи її контролю з урахуванням специфіки змагальної діяльності, доповненні знань про кваліфікаційно-детерміновані особливості змагальної діяльності фехтувальників на шпагах на різних етапах багаторічної підготовки ,розширені використання інструментальних засобів тренування.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/766
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
SeS_44.pdf300.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.