Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/764
Title: Обоснование контроля ошибочных действий спортсменов-пятиборцев в процессе тренировочной и соревновательной деятельности
Authors: Селецкий, Александр
Мельник, Елизавета
Keywords: сучасне п'ятиборство
тренувальний процес
Issue Date: 2013
Citation: Селецкий А. Обоснование контроля ошибочных действий спортсменов-пятиборцев в процессе тренировочной и соревновательной деятельности / Александр Селецкий, Елизавета Мельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 1. - С. 228 - 234.
Abstract: Статтю присвячено аналізу помилкових дій спортсменів-п'ятиборців у процесі тренувальної діяльності та діяльності, пов’язаної з участю в змаганнях. На підставі теоретичного і емпіричного аналізу виявлено найбільш значущі помилкові дії, що допускаються спортсменами-п'ятиборцями, урахування яких у процесі спеціальної підготовки сприятиме їх усуненню й підвищенню результативності. Науково обґрунтовано розроблебну карту комплексного контролю техніко-тактичної підготовленості спортсмена-п'ятиборця.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/764
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sel_42.pdf329.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.