Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/731
Title: Засоби теоретичної підготовки у системі багаторічного удосконалення спортсменів
Authors: Пітин, Мар'ян
Задорожна, Ольга
Keywords: теоретична підготовка
система підготовки
Issue Date: 2013
Citation: Пітин М. Засоби теоретичної підготовки у системі багаторічного удосконалення спортсменів / Мар'ян Пітин, Ольга Задорожна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 1. - С. 169 - 173.
Abstract: У статті розглянуто зміст засобів теоретичної підготовки як важливих чинників підвищення ефективності навчально-тренувального процесу спортсменів на різних етапах багаторічного удосконалення. Метою дослідження було визначення змісту засобів теоретичної підготовки в системі багаторічного удосконалення спортсменів. Визначено основні засоби формування теоретичних знань спортсменів у різних видах спорту: лекції, бесіди, пояснення й коментарі, самостійне опрацювання літератури, зустрічі з відомими спортсменами, спостереження за навчально-тренувальним процесом і змагальною діяльністю; інструкторська й суддівська практика.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/731
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pit_31.pdf293.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.