Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/713
Title: Методика сопряженного формирования технических приемов и тактических действий баскетболистов
Authors: Осадчая, Наталья
Сивицкий, Владимир
Keywords: баскетбол
тренування
технічна підготовленість
тактична підготовленість
Issue Date: 2013
Citation: Осадчая Н. Методика сопряженного формирования технических приемов и тактических действий баскетболистов / Наталья Осадчая, Владимир Сивицкий // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 1. - С. 141 - 146.
Abstract: У статтi розглядається нова методика пiдготовки баскетболiстiв, яка ґрунтується на поєднаннi засвоєння технiчних прийомiв та тактичних дiй. На базi методики розроблено та апробовано на контингентi баскетболiсток 13–15 рокiв навчальну програму для навчально-тренувальних груп з баскетболу. Наведено результати оцiнювання технiчної та тактичної пiдготовленостi членiв контрольної та експериментальної груп.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/713
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Osa_26.pdf306.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.