Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7127
Title: Байдарки і каное : метод. розробка з англ. мови для самост. та авдитор. роботи з теми "Спортивна спеціалізація" для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за напрямами підготовки "Фізичне виховання" та "Спорт"
Authors: Гошовська, Лариса
Keywords: байдарки
каное
самостійна робота
методичні розробки
Issue Date: 2012
Citation: Гошовська Л. М. Байдарки і каное : метод. розробка з англ. мови для самост. та авдитор. роботи з теми "Спортивна спеціалізація" для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за напрямами підготовки "Фізичне виховання" та "Спорт" / Гошовська Л. М. - Львів : [Б. в.], 2012. - 16 с.
Abstract: У методичній розробці представлено тему «Спортивна спеціалізація» (Байдарки і каное) для самостійної та авдиторної роботи студентів третього курсу денної та заочної форм навчання. Навчальний матеріал мас професійне спрямування та закріплюється розширеною системою вправ. Матеріали методичної розробки спрямовані на формування навичок усного та писемного мовлення. Методична розробка призначена для студентів третього курсу, які навчаються за кредитно-модульною системою.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7127
Appears in Collections:Методичні рекомендації, вказівки

Files in This Item:
File SizeFormat 
Hoshovska L..pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.