Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7088
Title: Оздоровча рухова активність осіб різного віку і статі : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: оздоровча рухова активність
бібліографічний покажчик
Issue Date: 2017
Citation: Оздоровча рухова активність осіб різного віку і статі : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Львів : [б. в.], 2017. – 40 с. - (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1).
Abstract: До анотованого бібліографічного покажчика увійшли друковані джерела бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Праці науковців, що досліджують проблеми оздоровчої рухової активності різних соціально-вікових груп розміщено в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації подано трьома мовами (українською, російською та англійською); тексти анотацій збережено в авторських варіантах. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” та ДСТУ 3582–2013 „Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила”. Покажчик призначений для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів ВНЗ фізкультурного профілю, факультетів фізичного виховання ВНЗ та всіх, хто здійснює наукові дослідження з оздоровчої рухової активності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7088
Appears in Collections:Науково-бібліографічні покажчикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.