Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/674
Title: Вплив якості інформаційної взаємодії в ралійних екіпажах на аварійність їх змагальної діяльності
Authors: Крайник, Любомир
Keywords: ралі
змагання
стенограма
Issue Date: 2013
Citation: Крайник Л. Вплив якості інформаційної взаємодії в ралійних екіпажах на аварійність їх змагальної діяльності / Любомир Крайник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 1. - С. 92 - 96.
Abstract: Для з’ясування впливу якості інформаційної взаємодії в ралійних екіпажах на аварійність їх змагальної діяльності проведено порівняння оцінок якості укладання й запису стенограм екіпажів – учасників всеукраїнських змагань з авторалі 2009 – 2010 рр., які стали призерами, з аналогічними оцінками стенограм екіпажів, що потерпіли аварії й зійшли. Установлено об’єктивні та суб’єктивні параметри ралійних стенограм, які статистично вірогідно спричиняють найбільше помилок, що призводять до аварій на трасах швидкісних змагань.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/674
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kra_17.pdf298.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.