Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/653
Title: Современные тенденции построения тренировки в боксе
Authors: Гаськов, Алексей
Кузьмин, Владимир
Keywords: бокс
тренування
Issue Date: 2013
Citation: Гаськов А. Современные тенденции построения тренировки в боксе / Алексей Гаськов, Владимир Кузьмин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. - Л., 2013. - Вип. 17, т. 1. - С. 28 - 32.
Abstract: У останнє десятиліття істотно змінилася методика тренування, удосконалюється технічна і тактична майстерність боксерів, підвищується рівень розвитку фізичних і психічних якостей спортсменів. Бокс стає агресивнішим, темповим, жорстким і в той же час більше універсальним, що вимагає підвищення рівня техніко-тактической, психологічної, функціональної підготовленості спортсменів. Нині інтенсивно розвивається і успішно використовується в різних видах спорту новий напрям в управлінні підготовкою спортсменів, грунтоване на ідеях цільового програмування. Накопичений практичний досвід свідчить про перспективність і високу ефективність цього напряму.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/653
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Gas_5.pdf281.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.