Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/599
Title: Підвищення ефективності тренувального процесу бігунів на середні дистанції за допомогою ергогенних засобів (за результатами застосування препарату Кардонат)
Authors: Головащенко, Роман Володимирович
Keywords: фізичне виховання
спорт
біг на середні дистанції
медичний препарат Кардонат
Issue Date: 2014
Publisher: Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К.
Citation: Головащенко Р. В. Підвищення ефективності тренувального процесу бігунів на середні дистанції за допомогою ергогенних засобів (за результатами застосування препарату Кардонат) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Головащенко Роман Володимирович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2014. - 20 с.
Description: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/599
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File SizeFormat 
golovashchenko_r_v.pdf2.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.