Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/572
Title: Спортивно-масові заходи як системоутворювальний чинник діяльності центрів "Спорт для всіх"
Authors: Турка, Ростислав
Keywords: спорт для всіх
спортивно масові заходи
центри фізичного здоров'я
Issue Date: 2014
Citation: Турка Р. Спортивно-масові заходи як системоутворювальний чинник діяльності центрів "Спорт для всіх" / Ростислав Турка // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 4. - С. 155 - 160.
Abstract: У статті досліджуються питання щодо діяльності Львівського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Наведено аналіз та узагальнення наукової та методичної літератури, у якій розглянуто проблеми рухової активності громадян і шляхи її підвищення. Проаналізовано документи планування та звітності центру, визначено його пріоритетний напрямок діяльності. Установлено обсяги запланованих і реалізованих обласним центром напрямків роботи щодо організації та проведення фізкультурно-спортивних заходів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/572
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tur_28.pdf375.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.