Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/571
Title: Інноваційні процеси в інформаційній діяльності ВНЗ фізкультурного профілю
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: інформаційне забезпечення
вищі навчальні заклади фізкультурного профілю
інноваційні напрямки інформаційної діяльності
Issue Date: 2014
Citation: Свістельник І. Інноваційні процеси в інформаційній діяльності ВНЗ фізкультурного профілю / Ірина Свістельник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 4. - С. 132 - 135.
Abstract: У статті проаналізовано інноваційні процеси в інформаційній діяльності ВНЗ фізкультурного профілю України. Установлено, що більшість з них не формують нової інформаційної політики щодо підвищення рівня інформаційного забезпечення та інформаційної підтримки навчального й наукового процесів шляхом інформаційних нововведень, не змінюють власну інформаційну роботу, спрямовану на всебічне електронне інформування студентів, магістрантів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, не пропонують широкого кола інформаційних послуг із багатоаспектним застосуванням сучасної техніки й технологій, не запроваджують інноваційні напрямки діяльності.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/571
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Svi_24.pdf280.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.