Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/556
Title: Особливості функціонування училищ фізичної культури в умовах ринку
Authors: Стадник, Світлана
Keywords: училища фізичної культури
ринкове середовище
SWOT-аналіз
Issue Date: 2014
Citation: Стадник С. Особливості функціонування училищ фізичної культури в умовах ринку / Світлана Стадник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 4. - С. 147 - 154.
Abstract: Мета дослідження – визначити особливості функціонування училищ фізичної культури в умовах ринку. Подано характеристику макросередовища, мідісередовища та мікросередовища училищ. Визначено вплив зовнішніх чинників на їх діяльність, проаналізовано управлінський вплив керівних органів та взаємодії училищ з іншими організаціями. Установлено матеріально-технічне, кадрове, фінансове забезпечення училищ фізичної культури. Виявлено сильні та слабкі сторони в їх діяльності, потенційні зовнішні загрози та сприятливі можливості, на підставі чого побудовано матрицю SWOT-аналізу.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/556
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Sta_27.pdf361.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.