Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/555
Title: Оптимізація рухової активності школярів у контексті впровадження інноваційних методик навчання
Authors: Шиян, Олена
Сливка, Євгенія
Keywords: рухова активність
здоров’я школярів
інтерактивні методики навчання
тренінг
Issue Date: 2014
Citation: Шиян О. Оптимізація рухової активності школярів у контексті впровадження інноваційних методик навчання / Олена Шиян, Євгенія Сливка // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 4. - С. 169 - 174.
Abstract: Метою дослідження стало проаналізувати проблеми шкільної гіпокінезії та знайти шляхи оптимізації рухової активності школярів під час навчання. На основі здійсненого аналізу літературних джерел підтверджено гіпотезу про те, що використання інноваційних та інтерактивних методів навчання є вкрай важливим не лише для засвоєння навчальної інформації та вироблення особистісних якостей, а й для оптимізації рухової активності школярів під час навчання. На прикладі тренінгових методик теоретично вивчено можливість збільшення рухової активності школярів під час навчання.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/555
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Shy_31.pdf366.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.