Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/531
Title: Вплив силових навантажень на якість життя і фізичне здоров'я
Authors: Павлова, Юлія
Виноградський, Богдан
Шеремета, Святослав
Keywords: навантаження
здоров’я
якість життя
силові вправи
Issue Date: 2014
Citation: Павлова Ю. Вплив силових навантажень на якість життя і фізичне здоров'я / Юлія Павлова, Богдан Виноградський, Святослав Шеремета // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 4. - С. 103 - 109.
Abstract: У статті досліджено взаємозв’язок між заняттями силовими вправами, здоров’ям та якістю життя людини. Розглянуто ефективність силових вправ для запобігання болю спини, вісцерального ожиріння, остеопорозу. Обґрунтовано медичне і економічне значення силових вправ для зниження захворюваності хребта, підвищенням толерантності до глюкози, збільшення мінеральної щільності кісткової тканини. Показано, що атлетичні вправи в осіб літнього віку запобігають неповносправності, полегшують виконання повсякденних дій.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/531
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pav_19.pdf389.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.