Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/517
Title: Вплив стилю життя та фізичної активності на поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у студентів
Authors: Магльована, Галина
Keywords: фізична активність
студенти
гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
стиль життя
Issue Date: 2014
Citation: Магльована Г. Вплив стилю життя та фізичної активності на поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у студентів / Галина Магльована // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. - Л., 2014. - Вип. 18, т. 4. - С. 58 - 62.
Abstract: Метою проведеного дослідження було з’ясувати поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) у студентів із різним стилем життя та фізичною активністю. Організація дослідження передбачала проведення анкетування студентів та статистичної обробки отриманих даних. Встановлено, що частота ГЕРХ є нижчою у молодих осіб, чий стиль життя пов’язаний з фізичним навантаженням (43,0% та 34,2%), що має враховуватися при проведенні анкетування, а також профілактичних і лікувальних заходів у студентів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/517
Appears in Collections:"Молода спортивна наука України"

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mag_11.pdf279.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.