Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 25 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Методичні рекомендації до написання кредитно-модульних контрольних робіт з курсу "Історія України" для студентів напряму підготовки 1401 – сфера обслуговування, спеціальність: 242– туризм, 241 – готельно-ресторанна справаТруба, Руслана
2017Тематика контрольних робіт з дисципліни «Теорія і методика юнацького спорту» для студентів 5 курсу ФПК ПП ПЗО-
2017Правознавство (для ФЗН) : контрольні роботи-
2007Англійська мова : контрольні роботи для студ. спец. "фізичне виховання", "олімпійський та професійний спорт" заочної форми навчанняБазиляк, Н.; Дмитрів, У.; Коваль, О.; Матвіяс, О.; Стифанишин, І.; Юрко, Н.; Боровська, О.; Bazyliak, N.; Dmytriv, U.; Koval, O.; Matviias, O.; Styfanyshyn, I.; Yurko, N.; Borovska, O.
2020-10-15Теоретичні і методичні основи рухової активності : метод. вказівки та тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни галузь знань 01 Освіта, спеціальність: 017 фізична культура і спорт, освітня програма «Фізична культура різних груп населення» факультет педагогічної, післядипломної та заочної освітиРіпак, М. О.; Ripak, M. O.; Кафедра теорії і методики фізичної культури
2020-10-19Анатомія людини з основами морфології : тематика контрольних робіт з дисципліни для перепідготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю: - 017, Фізична культура і спорт - 014 - середня освіта (фізична культура), - 017 - фізична культура і спорт, різні групи населення на базі непрофільної вищої освітиКуцериб, Т. М.; Kutseryb, T. M.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-10-20Анатомія людини : тематика контрольних робіт для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю: галузь знань - 01 - освіта/ педагогіка, спеціальність - 017 - фізична культура і спорт факультет післядипломної та заочної освітиГриньків, М. Я.; Hrynkiv, M. Ya.; Кафедра анатомії та фізіології
2020-12-09Теорія і методика фізичного виховання : методичні вказівки та тематика контрольних робіт, галузь знань 01 Освіта, спеціальність: 227 фізична терапія, ерготерапія, факультет фізичної терапії та ерготерапії, рівень освіти : бакалаврРіпак, М. О.; Ripak, M. O.; Кафедра теорії і методики фізичної культури
2021-01-11Теорія і методика обраного виду спорту та спортивно-педагогічне вдосконалення (спеціалізація - вільна боротьба) : методичні вказівки та тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни для студентів 3 курсу ФКіС, рівень вищої освіти «бакалавр», спеціальність 017 Фізична культура і спортПервачук, Р. В.; Pervachuk, R. V.; Кафедра атлетичних видів спорту
2021-01-08Анатомія людини з основами спортивної морфології : тематика контрольних робіт для слухачів перепідготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за спеціальністю: 017 „Фізична культура і спорт” 014 „Середня освіта (фізична культура)”, 017 „Фізична культура і спорт, різні групи населення на базі непрофільної вищої освіти”Куцериб, Т. М.; Kutseryb, T. M.; Кафедра анатомії та фізіології