Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/502
Title: Ефективність уроків фізичної культури зі школярами спеціальної медичної групи
Authors: Боднар, Іванна
Keywords: фізична культура
спеціальна медична група
школярі
Issue Date: 2014
Citation: Боднар І. Ефективність уроків фізичної культури зі школярами спеціальної медичної групи / Іванна Боднар // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 1. – С. 12 – 16.
Abstract: З'ясовано, що тривалість вправ з ЧСС до 120 уд./хв. була надмірною, з ЧСС 130-140 уд./хв. - недостатньою, а з ЧСС вище 140 уд./хв відповідала вимогам в СМГ. Встановлено, що у середньому 27,61±10,13 хв. уроків у СМГ проходило при ЧСС до 120 уд./хв. Навантаження у такому пульсовому діапазоні суттєво частіше (р<0,05-0,001) застосовувалися під час уроків легкої атлетики, ніж під час уроків з інших видів спорту у зв'язку з вивченням нового матеріалу.Встановлено, що завеликим був обсяг асиметричних вправ, вправ для зміцнення внутрішніх м'язів тазу та великих грудних м'язів, небезпечних для застосування у СМГ; натомість недостатньою була кількість вправ для розвитку постуральних м'язових груп, косих та ромбоподібних м'язів; засобів цілеспрямованого оздоровчо-реабілітаційного характеру. Сформульовано рекомендації для вчителів ФК, які проводять уроки зі школярами СМГ. Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Варто виявити доцільність величин загальної та моторної щільності уроків ФК у спеціальних медичних групах; визначити кількість часу, що відводиться на уроці на розвиток окремих фізичних якостей школярів.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/502
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Bodnar I..pdf874.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.