Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/462
Title: Функції теоретичної підготовки в спорті
Authors: Пітин, Мар'ян
Keywords: спорт
теоретична підготовка
функції
Issue Date: 2014
Citation: Пітин М. Функції теоретичної підготовки в спорті / Мар’ян Пітин // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – № 3. – С. 40 – 48.
Abstract: Спортивна підготовка постійно потребує удосконалення окремих компонентів. Питання теоретичної підготовки висвітлено фрагментарно, що формує основу для вирішення науково-прикладної проблеми з обґрунтування теоретико-методологічних основ відповідного розділу системи багаторічного спортивного удосконалення. Мета дослідження: охарактеризувати функції теоретичної підготовки в спорті. Роль теоретичної підготовки в рамках системи багаторічного удосконалення спортсменів реалізовується через безпосередню діяльність суб'єкта навчально-тренувальної діяльності та його взаємодії з іншими учасниками цього процесу. Вона проявляється в таких функціях: когнітивній, соціалізуючій, виховній, комунікативній, мотиваційній, гедоністичній, аксіологічній, гностичній, діагностично-коригувальній, інформативній, холістичній, самореалізації, проектувально-конструктивній.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/462
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pityn M..pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.