Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/451
Title: Формування туристичних маршрутів з використанням сучасних інформаційних технологій
Authors: Кухтій, Андрій
Кухтій, Світлана
Keywords: туризм
туристичні маршрути
інформаційні технології
Issue Date: 2014
Citation: Кухтій А. Формування туристичних маршрутів з використанням сучасних інформаційних технологій / Андрій Кухтій, Світлана Кухтій // Проблеми та перспективи розвитку спортивно-технічних і прикладних видів спорту та екстремальної діяльності : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Л., 2014. – С. 115 – 118.
Abstract: В останні десятиліття інформаційні технології охоплюють все більше сфер діяльності людини. Не є винятком і така динамічна галузь діяльності як туризм. Комп'ютерні технології дозволяють значно спростити і прискорити роботу туристичних підприємств, а також полегшують вибір для споживача турпродукту. Особливого значення набувають інформаційні технології в процесі розробки туристичних маршрутів. Поєднання Інтернет-технологій і супутникових навігаційних систем дає змогу комплексно підійти до розв'язання низки проблем, які виникають у фахівців з туризму як на підготовчому етапі організації туристських походів, так і безпосередньо під час їхнього проведення.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/451
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kukhtiy A., Kukhtiy S..pdf329 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.