Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/437
Title: Формування електронного галузевого інформаційного ресурсу у ВНЗ фізкультурного профілю
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: електронний інформаційний ресурс
вищі навчальні заклади фізкультурного профілю
інформаційне забезпечення
Issue Date: 2014
Citation: Свістельник І. Формування електронного галузевого інформаційного ресурсу у ВНЗ фізкультурного профілю / Свістельник І. Р. // Фізичне виховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичної культури в Україні : досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. – Житомир, 2014. – С. 194 – 196.
Abstract: Розглянуто формування та представлення на сайтах ВНЗ фізкультурного профілю електронного галузевого інформаційного ресурсу. Встановлено, що більшість з них не формують нової інформаційної політики щодо підвищення рівня інформаційного забезпечення та інформаційної підтримки навчального і наукового процесів шляхом інформаційних нововведень - створення повнотекстових електронних колекцій та якісно нові можливості роботи з електронними документами.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/437
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Svistel'nyk I..pdf518.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.