Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/431
Title: Удосконалення теоретично підготовленості спортсменів у швидкісно-силових видах спорту
Authors: Пітин, Мар'ян
Можаровський, Юрій
Капаціла, Веронія
Keywords: підготовка спортсменів
теоретична підготовка
програма
Issue Date: 2014
Citation: Пітин М. Удосконалення теоретично підготовленості спортсменів у швидкісно-силових видах спорту / Пітин Мар’ян, Можаровський Юрій, Капаціла Веронія // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К., 2014. – Вип. 11 (52)14. – С. 84 – 88.
Abstract: Удосконалення теоретично підготовленості спортсменів у швидкісно-силових видах спорту. Еволюція системи підготовки спортсменів у різних групах видів спорту призвела до значної кількості наукових досліджень присвячених окремим сторонам навчально-тренувального процесу. У відповідності з закономірностями навчально-тренувального процесу у спорті має місце послідовність при якій першочергово відбувається формування знань і уявлень, що реалізується завдяки теоретичній підготовці, та в подальшому на їх основі - умінь та навичок спортсменів. Мета дослідження: встановити ефективність диференційованої програми теоретичної підготовки спортсменів у швидкісно-силових видах спорту (на прикладі важкої атлетики та пауерліфтингу). Особливістю запропонованого дослідження було використання двох програм удосконалення теоретичної підготовленості спортсменів. Перша передбачала інформаційний пошук із залученням джерельної бази бібліотеки (безпосередній пошук). Друга - інформаційний пошук із залученням спеціалізованих програм - спайдерів, які в автоматичному режимі допомагали переглядати інформацію. Встановлено внутрішньогрупові прирости теоретичної підготовленості спортсменів 14,86-64,00% за основними інформаційними блоками та темами, які вказали на ефективність методів інформаційного пошуку та самоосвіти теоретичної підготовки у швидкісно-силових видах спорту (на прикладі важкої атлетики та пауерліфтингу) на етапах підготовки до вищих досягнень та максимальної реалізації індивідуальних можливостей. Встановлено відсутність відмінностей (0,69-2,38% правильних розв'язань завдань при р>0,05) між спортсменами, які проводили інформаційний пошук із залученням джерельної бази бібліотеки та тими, які користувалися доступом до баз інформації мережі Інтернет.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/431
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pityn M., Mozharovs'kyy Yu., Kapatsila V..pdf882.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.