Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/429
Title: Організаційно-економічні чинники ефективності змагань із фехтування
Authors: Бріскін, Юрій
Пітин, Мар'ян
Нерода, Неоніла
Ваулін, Олександр
Keywords: фехтування
змагання
організація
організаційно-економічні чинники
Issue Date: 2014
Citation: Організаційно-економічні чинники ефективності змагань із фехтування / Бріскін Юрій, Пітин Мар’ян, Нерода Неоніла, Ваулін Олександр // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К., 2014. – Вип. 11 (52)14. – С. 21 – 24.
Abstract: Основою комерціалізації є отримання прибутку від проведення змагань, який забезпечується видовищністю змагальної діяльності відповідністю суспільним потребам, готовністю юридичних та фізичних осіб співпрацювати зі спортивними організаціями. При цьому основним засобом комерціалізації визначено економічно ефективну систему змагань.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/429
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Briskin Yu., Pityn M., Neroda N., Vaulin O..pdf720.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.