Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/411
Title: Аспекти інтеграції професійних знань і вмінь при підготовці фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах
Authors: Лапичак, Ігор
Музика, Федір
Keywords: фізичне виховання
фахівці з фізичного виховання
підготовка фахівців
освіта в галузі фізичного виховання і спорту
Issue Date: 2014
Citation: Лапичак І. Аспекти інтеграції професійних знань і вмінь при підготовці фахівців з фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Ігор Лапичак, Федір Музика // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 158 – 164.
Abstract: Нововведення в освіті, їх обґрунтування та поширення в практику підготовки фахівців є закономірністю розвитку сучасної освіти. Розроблення теоретико-методичних основ нововведень має надзвичайно важливе значення, оскільки дозволяє визначити їх спрямованість та зміст, усвідомити масштаб і глибину змін у навчальному процесі, встановити критерії їх ефективності. Сучасна педагогіка обґрунтовує побудову дидактичних систем на основі ідей інтеграції знань і вмінь. Інтегративне навчання базується на проектуванні дидактичного процесу, гарантуванні запланованого кінцевого результату та завершеності процесу навчання, змісті різнопредметних комплексів знань з використанням інтегративних форм і методів. Ґрунтовний аналіз суті та змісту поняття інтеграції є необхідною передумовою розробки та впровадження її дидактичних аналогів. У навчальному процесі, так як у науці, інтеграція забезпечує сумісність навчальних предметів та методів їх вивчення. Проведений аналіз поняття інтеграції, узагальнення та систематизація основних характеристик інтегративних процесів в освіті виявили дидактичні аспекти впровадження інтеграції у навчально-виховний процес для вдосконалення системи формування професійних знань і вмінь фахівців з фізичного виховання у ВНЗ.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/411
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Lapychak I., Muzyka F..pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.