Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/410
Title: Особливості ставлення студентів мистецьких спеціальностей до ведення здорового способу життя
Authors: Щур, Лідія
Грибовська, Ірина
Іваночко, Вікторія
Музика, Федір
Keywords: здоровий спосіб життя
фізична активність
студенти мистецьких спеціальностей
Issue Date: 2014
Citation: Особливості ставлення студентів мистецьких спеціальностей до ведення здорового способу життя / Щур Л., Грибовська І., Іваночко В., Музика Ф. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – К., 2014. – Вип. 9(50)14. – С. 165 – 168.
Abstract: У статті визначені фактори впливу на формування здорового способу життя студентів мистецьких спеціальностей та особливості їх самоорганізації. Зокрема подано результати опитування студентів мистецьких спеціальностей, щодо їх відношення до здорового способу життя; з'ясовано мотиви, які спонукають відвідувати навчальні заняття з фізичного виховання. Також вивчено їхню думку про власний рівень фізичного стану. Підтверджена необхідність пошуку і наукового обґрунтування шляхів щодо вдосконалення організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах мистецтва через пошуки механізмів для створення програми формування здорового способу життя.
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/410
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Shchur L., Hrybovs'ka I., Ivanochko V., Muzyka F..pdf704.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.