Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/407
Title: Класифікація теоретичної підготовки за джерелами та шляхами передачі інформації
Authors: Пітин, Мар'ян
Keywords: підготовка спортсменів
теоретична підготовка
Issue Date: 2014
Citation: Пітин М. Класифікація теоретичної підготовки за джерелами та шляхами передачі інформації / Пітин Мар’ян // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – К., 2014. – Вип. 6 (49)14. – С. 112 – 120.
Abstract: Теоретична підготовка має свою частку у межах реалізації системи підготовки спортсменів та повинна бути присутньою на усіх етапах їх багаторічного удосконалення. Це ставить вимогу деталізованого вивчення структури та змісту системи знань, засобів і методів теоретичної підготовки на різних етапах багаторічного удосконалення спортсменів із врахуванням характерних особливостей виду спорту, кваліфікації, віку та інших особистісних якостей об'єктів формування специфічних знань. Мета дослідження: охарактеризувати теоретичну підготовку у спорті за класифікаційною ознакою джерел та шляхів передачі інформації. Класифікація теоретичної підготовки за джерелами та шляхами передачі інформації містить такі джерела інформації як федерації з видів спорту, національний олімпійський комітет, інші громадські та державні організації (спортивні клуби, фонди з підтримки спорту, дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні школи (інтернати), училища фізичної культури тощо, навчальні заклади різного рівня акредитації, відділення обласних та міських спортивних комітетів тощо. Шляхи передачі інформації розподіляються на безпосередній та опосередкований. Безпосередній реалізовуються через тренера, друзів та колег по команді, сім'ю в умовах навчально- тренувального процесу та поза ним. Опосередкований має реалізацію через літературу (періодична науково-популярна, науково-методична), телебачення (новини, телепрограми, кінофільми), інтернет (спеціалізовані сайти, соціальні мережі, форум спілкування) та інші (комп'ютерні ігри, науково- методичні семінари, колекціонування тощо).
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/407
Appears in Collections:Наукові праці професорсько-викладацького складу ЛДУФК

Files in This Item:
File SizeFormat 
Pityn M..pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.