Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/397
Title: Фітнес : анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами
Authors: Свістельник, Ірина
Keywords: бібліографічний покажчик
фітнес
Issue Date: 2013
Publisher: ЛДУФК
Citation: Фітнес : анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. - Л . : ЛДУФК, 2013. - 144 с. (Серія „Інформацій- не забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров'я людини ", вип. 3).
Abstract: До анотованого бібліографічного покажчика увійшли інформаційні джерела (книги, монографії, наукові статті, автореферати дисертацій тощо) бібліотеки Львівського державного університету фізичної культури. Праці науковців, що досліджують проблеми фітнесу представлено за рубриками, в алфавітній послідовності прізвищ авторів, анотації подано трьома мовами (українською, російською та англійською); тексти анотацій збережено в авторських варіантах. Бібліографічні описи складено відповідно до ДСТУ ГОС'Т 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та ДСТУ 3582-97 „Скорочення сліп в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила".
URI: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/397
Appears in Collections:Науково-бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File SizeFormat 
fitnes.pdf13.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.